purmer


PURMER-NOORD EN PURMER-ZUID

Tel: 0299 – 480630
Email: 
purmer@swtpurmerend.nl


Inloopspreekuur:

  • maandag van 9.00 tot 11.00 uur in Buurtcentrum Gildeplein *
  • woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in Buurtcentrum Gildeplein *
  • vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in Tilburykamer. **

* op maandag en woensdag zijn er sociale raadslieden aanwezig die kunnen helpen met brieven van instanties, vragen rondom geld en regelzaken, instanties, voorzieningen e.d. 
** op vrijdag is de wijkadviseur aanwezig.

Buurtcentrum Gildeplein, Overlanderstraat 650
Tilburykamer, Overlanderstraat 132