Organisaties

Filter op type:
Filter op letter:
-
GGD Zaanstreek-Waterland
Zorg & Welzijn

Werkt iaan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners in de regio.

ggdzw.nl

Gilde Purmerend en Omstreken
Zorg & Welzijn, Cultuur

Brengt vraag en aanbod bij elkaar van mensen die hun specifieke kennis en ervaring willen overdragen, bijvoorbeeld taalcoaching, hulp bij formulieren en hulp bij gebruik van computer of laptop.

gildepurmerend.nl

Heel Europa
Overige

Biedt een plek waar wonen, (thuis)zorg, welzijn, recreatie en horeca samenkomen in één gebouw. 

heeleuropa.com

Heliomare
Zorg & Welzijn

Ondersteunt volwassenen en kinderen met een beperking (door handicap, ziekte of na een ongeluk), zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

heliomare.nl

Het Buitenhuis
Zorg & Welzijn

Biedt een escape voor de mantelzorger door de zorg tijdelijk uit handen te nemen. Biedt warme, gastvrije en landelijke omgeving waar je vakantiegevoel beleeft en waar professionele zorg op maat wordt geboden. Terwijl de gast in Het Buitenhuis verblijft en goed wordt verzorgd, kan de mantelzorger even op adem komen.

buitenhuiswijdewormer.nl

Home Start
Zorg & Welzijn

Ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

home-start.nl

Hospice 'In Vrijheid'
Zorg & Welzijn

Biedt palliatieve terminale zorg die zich richt op het verminderen van het lijden en op verbetering van de kwaliteit van het leven van de mensen in de laatste levensfase. Autonomie van de bewoner en zijn naasten is een belangrijk uitgangspunt. 

hospice-in-vrijheid.nl

Hospice Het Thuis van Leeghwater
Zorg & Welzijn

Biedt palliatieve terminale zorg in de laatste levensfase. De zorg gericht is op kwaliteit van leven en niet op genezing. Persoonlijke aandacht, pijn- en symptoombestrijding staan daarbij voorop.

hospiceleeghwater.nl

Humanitas
Zorg & Welzijn

Ontwikkelt en organiseert voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De vrijwilligers helpen deelnemers in activiteiten zoals Home-start, Steun bij Verlies, Thuisadministratie, Doe mee met Taal en Vriendschappelijk Huisbezoek. 

humanitas.nl/zawa

Indigo
Zorg & Welzijn

Biedt mentale ondersteuning door middel van (gratis) cursussen, voorlichting en Basis GGZ behandelingen.

indigowest.nl

Intermaris
Overige

Richt zich op het bouwen, verhuren en onderhouden van sociale huurwoningen en helpt mee met de realisatie van leefbare wijken. 

intermaris.nl

ISTO Logopedie en Neurologie
Zorg & Welzijn

Staat voor een op de persoon gerichte specialistische aanpak van logopedische problemen van kinderen en volwassenen. De praktijk is een 1e lijns logopediepraktijk. Er is geen verwijzing nodig. Organiseert tevens op zaterdagochtend een voorleesclub voor kinderen vanaf 4 jaar door vrijwilligers. 

logopedieneurologie.nl

IVIO Integratie
Overige

Biedt in de gemeente Purmerend inburgeringscursussen aan nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.  

ivio-opleidingen.nl

Jeugdbescherming regio Amsterdam
Zorg & Welzijn

Biedt advies, ondersteuning, bescherming en begeleiding wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Aanmelding via het wijkteam, Veilig Thuis of de kinderrechter.

jeugdbescherming.nl

Jeugdstem, vertrouwenspersonen akj
Zorg & Welzijn

Vertrouwenspersonen voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg. Voor informatie, advies en ondersteuning.

jeugdstem.nl

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)
Overige

Draagt bij aan een inclusieve en stabiele samenleving door kennis, inzichten en kennisbehoefte van het werkveld en samenleving toegankelijk voor te maken.

kis.nl

Kinderboerderij de Ridder
Overige

Biedt de mogelijkheid aan mensen om in contact te komen met allerlei boerderijdieren.

purmerend.nl/kinderboerderij-de-ridder

Kinderopvang Purmerend
Overige

Biedt kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang.

kinderopvangpurmerend.nl

Kindertelefoon
Zorg & Welzijn

Met de kindertelefoon kun je over alles praten. Bel gratis en anoniem 0800-0432 of kom chatten.

kindertelefoon.nl

Kledingbank Purmerend en omstreken
Zorg & Welzijn

Biedt kleding en schoenen aan mensen die door omstandigheden onvoldoende kleding kan kopen.

clup.nl/kledingbank

Leerwerkloket Zaanstreek Waterland
Overige

Biedt informatie voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden met vragen over leren en werken in de regio Zaanstreek Waterland. En biedt kosteloos scholings- en loopbaanadvies.

leerwerkloket.nl

Leviaan
Zorg & Welzijn

Begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe te werken.

leviaan.nl

Levvel
Zorg & Welzijn

Specialisten voor jeugd en gezin. Helpt kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. 

levvel.nl

LSA bewoners
Overige

Zet zich in voor actieve bewoners en sterke gemeenschappen door netwerkvorming, delen van kennis en belangenbehartiging.

lsabewoners.nl

MEE Amstel en Zaan
Zorg & Welzijn

Biedt ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. Denkt mee bij alle zorgen en vragen in het dagelijks leven.

mee-az.nl