Sociale Wijkteams Purmerend en Hometeam Beemster

In Purmerend kennen we de sociale wijkteams, in de Beemster het Hometeam. Zo’n team vormen we met elkaar: buurtbewoners en medewerkers van diverse organisaties. De medewerkers zijn er voor alle bewoners van Purmerend en Beemster. Samen met u zoeken we naar antwoorden en oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie. 

Bij het wijkteam kunt u
terecht met vragen over:

  • contacten in de wijk
  • sport en activiteiten
  • inkomen en (vrijwilligers)werk
  • wonen
  • zorg en hulpmiddelen
  • opvoeding en gezin
  • school en opleiding
  • geld en regelzaken

Er is een wijkteam actief in:

Heeft u zorgen of problemen, dan denkt iemand van het wijkteam graag met u mee. Samen met hem of haar gaat u aan de slag. Wat kunt u zelf, welke hulp is er uit uw omgeving en wat is er nog meer nodig? We maken samen een plan en werken zo stap voor stap aan oplossingen.

Wilt u iets organiseren voor uw straat of wijk? Heeft u ideeën over activiteiten, sporten of verenigingen? Medewerkers van het wijkteam denken graag met u mee en kunnen onder- steunen bij het organiseren van activiteiten.

Ook als u zich wilt inzetten, bijvoorbeeld door andere bewoners in de wijk te helpen of vrijwilligerswerk te doen, kunt u bij ons terecht. We zijn altijd op zoek naar actieve buurtbewoners die iets voor een ander kunnen betekenen.

header-719x452

Klik hier voor de contactgegevens van de verschillende wijkteams.