Sociale Wijkteams Purmerend

Het wijkteam vormen we met elkaar: buurtbewoners en medewerkers van diverse organisaties. In het wijkteam zoeken we samen met u naar antwoorden en oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie. Ook ideeën over uw wijk kunt u bespreken in het wijkteam.

Zo kunt u bij het wijkteam
terecht met vragen over:

  • contacten in de wijk
  • sport en activiteiten
  • inkomen en (vrijwilligers)werk
  • wonen
  • zorg en hulpmiddelen
  • opvoeding en gezin
  • school en opleiding
  • geld en regelzaken

Er is een wijkteam actief in:

Heeft u zorgen of problemen, dan denkt iemand van het wijkteam graag met u mee. Samen met hem of haar gaat u aan de slag. Wat kunt u zelf, welke hulp is er uit uw omgeving en wat is er nog meer nodig? We maken samen een plan en werken zo stap voor stap aan oplossingen.

Wilt u iets organiseren voor uw straat of wijk? Heeft u ideeën over activiteiten, sporten of verenigingen? Medewerkers van het wijkteam denken graag met u mee en kunnen onder- steunen bij het organiseren van activiteiten.

Wilt u iets betekenen voor anderen in uw wijk? Bent u een betrokken bewoner? In het wijkteam bespreken we graag wat uw ideeën en mogelijk- heden zijn.

header-719x452

0299 480 630

Klik hier voor het versturen van een email