Privacy

Alle organisaties binnen de sociale wijkteams respecteren de privacy van de bezoekers van deze website. Zij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst uit te voeren of wanneer de organisatie hiertoe wettelijk verplicht is.

Alle organisaties binnen de sociale wijkteams hebben hun eigen privacyregelement. U vindt deze terug op de website van de betreffende organisatie, of vraag uw contactpersoon ernaar.